48 prosent av befolkningen har nå penger plassert i aksjefond, viser en ny undersøkelse gjennomført av Opinion for Verdipapirfondenes forening (VFF).

Det er økning på 2 prosentpoeng fra året før og 8 prosentpoeng fra 2020.

Undersøkelsen er gjennomført blant 1.035 personer, og den første undersøkelsen ble gjennomført i 2001.

– Med tanke på at vi har opplevd en økende uro i markedene den siste tiden er resultatet fra årets undersøkelse overraskende, sier administrerende direktør Bernt S. Zakariassen i VFF.

Også flere med lav inntekt har penger plassert i fond. 41 prosent av dem som har en personinntekt på under 100.000 kroner, opplyser at de har plassert penger i aksjefond – en økning fra 28 prosent året før og den høyeste andelen målt siden starten på undersøkelsen.

– Det er trolig fordi yngre mennesker i større grad enn tidligere sparer i aksjefond. I tillegg har nok den private sparingen generelt økte under koronapandemien, sier Zakariassen.

Signifikant flere har månedlig spareavtale, viser tallene. I 2022 har 57 prosent månedlig spareavtale, mot 50 prosent i 2021. Aldersgruppen hvor flest sparer i fond, er 40-49 år, og det er desidert flest menn som sparer i aksjer.

– Dette er den beste formen for langsiktig sparing. Investeringene spres over tid, man unngår å overinvestere når optimismen er stor eller underinvestere når pessimismen råder, sier Zakariassen.