– Norge har behov for å styrke forsvaret sitt. Vi har styrket det med 40 prosent siden vi kom i regjering, men nå må vi gjøre et større grep for flere år framover, sier Støre til NTB.

Han slapp selv nyheten fra scenen på sikkerhetskonferansen i München.

Den nye langtidsplanen kan ventes på denne siden av sommeren, ifølge Støre. Den skal gjelde fra 2025 til 2028.

Ikke gjort tidligere

Grepene regjeringen nå vil ta, har ikke vært gjort tidligere, sier Støre.

– Men nå er det nødvendig. Og så skal det gjøres på en veldig grundig måte, slik at det vi setter av fra fellesskapets ressurser, virkelig går til kapasiteter og til å styrke den reelle forsvarsevnen.

– Penger er viktig, men det er pengene koblet med det vi trenger, som er den store oppgaven, påpeker han.

Tidligere denne uka la Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) fram sin forsvarsanalyse. Den konkluderer med at Forsvaret lider under en rekke mangler og svakheter, blant annet at Norge ikke har et godt nok luftvern og mangler evne til antiubåtkrigføring.

I tillegg skorter det på sikker kommunikasjon, langtrekkende ild mot landmål og militært personell med nok erfaring.

Håper på bredt forlik

Regjeringen håper nå på et bredt forlik i Stortinget om langtidsplanen, lik enigheten man fikk rundt Nansen-programmet med femårig støtte til Ukraina.

– Vi har prosesser med Stortinget nå der vi prøver å få en felles virkelighetsforståelse om hva utfordringene er, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NTB.

– Mange er jo opptatt av at vi må skaffe oss nye kapasiteter, som fregatter og luftvern. Men det er også viktig å få formidlet og få forståelse for at det er en god del gap og mangler når det gjelder det forsvaret vi allerede har. Vi må bruke ganske mye penger på å få grunnmuren i orden, sier han.

Sum ukjent

Hvor store bevilgninger det kan bli snakk om, vil verken Støre eller Gram kommentere foreløpig.

– Vi jobber fortsatt med planen. Men det må mange milliarder til bare for å fylle det gapet jeg snakker om, sier Gram.

Og så kommer det nye investeringer på toppen?

– Ja, vi har jo behov for det.

Regjeringen holder også kortene tett til brystet om bevilgningene til Forsvaret blir jekket opp når revidert nasjonalbudsjett legges fram i mai.

– Hvis dere får gjennom det dere ønsker, hvor nær kommer Norge da Natos toprosentmål?

– Vi har sagt at vi skal nå det innen 2026. Men vi ligger jo litt foran skjema, sier Gram.