– Det skapes altfor få jobber i privat sektor, og det gir grunn til bekymring, sier Asheim, som også er Høyres arbeidspolitiske talsperson.

Mandag kom ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at arbeidsledigheten ikke har vært høyere siden august 2021.

Ledigheten på 3,9 prosent tilsvarer 117.000 arbeidsledige personer, som er 2000 flere enn i desember.

– Arbeidsledigheten er på sitt høyeste nivå siden pandemien og sysselsettingsveksten avtar i privat sektor. Hele 70 prosent av de nye jobbene i siste kvartal 2023 kom i offentlig sektor, sier Asheim til NTB.

Mønsteret ser ut til å ha snudd

Mellom desember og januar ble det i overkant av 37.900 flere jobber, som tilsvarer en økning på 1,2 prosent.

I hele 2023 var det en større økning i antallet sysselsatte enn i antallet arbeidsledige. Det vil si at ledighetsøkningen i stor grad kom av at det var flere som tidligere var utenfor arbeidsstyrken som leter etter jobb, og ikke av at det var flere som har mistet jobben de hadde.

Mønsteret kan se ut til å ha snudd, siden de siste tallene viser tilnærmet uendret antall sysselsatte.

– Støre-regjeringen har tatt flere dårlige valg som ikke bidrar positivt på dette området. De har strammet inn innleiereglene slik at det blir vanskeligere for folk som står utenfor å få en fot innenfor, og vanskeligere for bedriftene å skaffe seg arbeidskraft. Og de har økt arbeidsgiveravgiften som gjør det langt dyrere for næringslivet å ansette kompetent arbeidskraft, sier Høyre-nestlederen.

Usikkerhet om tallene

Regjeringen har varslet at den økede arbeidsgiveravgiften skal bort i 2025.

SSB presiserer at det er mer usikkerhet i jobbtallene for januar, fordi det er flere jobber man ikke får med i de foreløpige tallene sammenlignet med andre måneder.

Gruppen som ikke fanges opp varierer fra rundt 1 til 3 prosent av alle jobber.

– Arbeidsledigheten har ligget på rundt 3,5 prosent gjennom store deler av 2023, men etter en økning i løpet av de siste månedene var den i januar på 3,9 prosent. Om lag to tredeler av siste års økning i arbeidsledigheten har vært blant menn, sier seksjonssjef for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk, Tonje Køber, i SSB.

Brenna: Deltakelsen i arbeidslivet er høy

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) sier til NTB at hun vil ha så mange som mulig i jobb.

– Andelen som oppgir at de arbeidsledige er omtrent på snittet for de siste 20 årene, samtidig som vi har rekordmange folk som er i jobb. Arbeid er viktig for den enkelte, men også grunnleggende for å kunne finansiere velferden som kommer hver og en av oss til gode, sier Brenna.

Hun viser til at deltakelsen i arbeidslivet var høy i januar – på 73 prosent. Noe som er en oppgang på 0,7 prosent på ett år

– Aller størst er veksten blant unge under 25 år, som vi er spesielt opptatt av å inkludere inn i arbeidslivet. Når flere melder seg som arbeidsledig, får vi mulighet for å gi de tett og tilpasset oppfølging helt inn i en jobb. Denne innsatsen fortsetter vi med, sier arbeidsministeren.