Slo fjoråret: – Hit må vi, og vi spiller hele kvelden