– Lønnsvekst eksklusive opsjons- og naturalytelser fra november 2022 til november 2023 var på 3,8 prosent for administrerende direktører i privat sektor i alt, 2,6 prosent i industrien, og 4,3 prosent for toppledere og administrerende direktører i offentlig forvaltning, skriver utvalget i sin foreløpige rapport.

I samme periode var lønnsveksten for alle heltidsansatte lønnstakere på 5,9 prosent.

I fjor viste den samme rapporten at lederlønningene økte mye mer enn for vanlige folk, noe som fikk LO til å reagere kraftig.

TBU sørger for at partene har likt tallgrunnlag og en mest mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi når de skal forhandle om årets lønnsoppgjør.