Det skriver Adresseavisen.

Utne ble innsatt som konstituert direktør i mars i år da administrerende direktør Torbjørg Vanvik gikk av. Utne skal etter eget ønske returnere til sin gamle stilling som administrerende direktør i Helse Midt-Norges IKT-selskap Hemit HF.

Utne blir sittende i stillingen hos Helseplattformen til ny konstituert direktør er på plass. Styreleder Helge Magne Garåsen sier til Adressa at de regner med å få avklart hvem som blir ny konstituert direktør i neste uke.

Helseplattformen er en felles digital plattform for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Målet da den ble innført i november i fjor ved St. Olavs hospital i Trondheim, var bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet. Det har imidlertid vært problemer rundt innføringen av systemet. Torsdag kom også nyheten om at Helseplattformen får krisemidler på 80 ekstra millioner kroner.