Tidligere denne uka ga Industri Energis landsmøte grønt lys til sammenslåingen. Lørdag ble det endelig vedtatt på FLTs ekstraordinære landsmøte, hvor flertallet stemte for, skriver FriFagbevegelse.

Industri Energi-leder Frode Alfheim har pekt på at sammenslåingen vil gi sterkere påvirkningskraft på lønns- og arbeidsvilkår, tariffutvikling, fagligpolitiske saker og samfunnspolitisk gjennomslag.

Det nye storforbundet vil bestå av nær 80.000 medlemmer og kan dermed utfordre Handel og Kontors posisjon som LOs tredje største forbund.