– Vi merker at kundene våre er mer bekymret, sier Anja Lohne Holm i Nordea til Dagens Næringsliv.

Nordea melder om dobling i antall henvendelser om avdragsfrihet på boliglån i januar sammenlignet med 2022.

Flere banker merker økningen.

– Vi har observert en økning i antall henvendelser angående avdragsfrihet, forlenget løpetid og fastrente i dagene og ukene etter at Norges Bank hever styringsrenten, sier kommunikasjonsdirektør i Danske Bank Øystein Schmidt.

Han vil ikke spekulere på om det blir en økning i antall henvendelser fremover.

Det er ventet at boliglånsrenten kan øke til 5,25 prosent i løpet av 2023. Det siste året har styringsrenten økt med 2,25 prosent. Det er ventet fire ytterlige rentehevinger i 2023.