Ved utgangen av august er det registrert 5 320 arbeidssøkere i Trøndelag. Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken, som er mer enn en halvering av ledigheten, sammenliknet med august i fjor. Blant arbeidssøkerne er det 3 214 (1,3 prosent) helt ledige, 1 431 delvis ledige (0,6 prosent) og 675 arbeidssøkere på tiltak (0,3 prosent), melder Nav Trøndelag i en pressemelding.

Se lista over kommuner i Trøndelag nederst i saken!

- Selv om ledigheten fortsatt er lav i Trøndelag, den nest laveste i landet, så forventer vi ikke at det fortsetter på dette nivået. Vi forventer noe økning i ledigheten i høst, spesielt i bransjer som merker prisvekst og råvaremangel godt. Økt inflasjon og svakere vekst i norsk og internasjonal økonomi kan føre til økt ledighet, sier avdelingsdirektør Jan Arve Strand i Nav Trøndelag.

Av de helt ledige har 22 prosent (701 personer) vært helt uten arbeid eller aktivitet i mer enn 26 uker.

Arbeidsmarkedet i Trøndelag. Foto: Nav Trøndelag

Få permitterte

Til sammen er 267 av arbeidssøkerne permittert, dette tilsvarer 0,1 prosent av arbeidsstyrken. Flest permitterte det i yrkesgruppene industriarbeid (78) og bygg og anlegg (44), opplyser Nav. Antallet helt ledige går ned i alle aldersgrupper, sammenlignet med samme periode i 2021. Høyest andel helt ledige finner man i aldersgruppen 20-24 år (2,2 prosent), mens den laveste andelen har aldersgruppen 50-59 år med 0,7 prosent. Det er nedgang i antall helt og delvis ledige i alle yrkesgrupper, sammenlignet med august 2021. Den relative nedgangen er størst i yrkesgruppen reiseliv og transport, både når det gjelder helt og delvis ledige. Blant de helt ledige er det flest registrerte i yrkesgruppen «ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt» (438) etterfulgt av industriarbeid (366). Når det gjelder de delvis ledige er det flest registrerte innenfor serviceyrker og annet arbeid (188) og butikk- og salgsarbeid (181).

Færre ledige jobber

Det ble lyst ut 4 001 ledige stillinger i august, det er en nedgang på sju prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Størst prosentvis nedgang er det innenfor bygg og anlegg, hvor det er lyst ut 52 prosent færre stillinger.

Det ble lyst ut flest stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (777), butikk- og salgsarbeid (514) og bygg og anlegg (363).    Færrest andel helt ledige er det i Rennebu (0,4 prosent), Holtålen og Tydal (0,5%). 12 av 38 kommuner har en andel på under 1 prosent. Høyest andel er det i Indre Fosen og Meråker, hvor andelen er 2,4 prosent, etter Nærøysund med 1,9 prosent.

Antall helt arbeidsledige i trønderske kommuner nå:

Kommune:AntallProsent av arbeidsstyrkenEndring fra i fjor AntallEndring fra i fjor Prosent
I alt3 2141,3-1 875-37
Trondheim1 3781,2-1 066-44
Steinkjer1861,6-104-36
Namsos - Nåavmesjenjaelmie821,1-75-48
Frøya491,7-5-9
Osen*0,7**
Oppdal280,8-22-44
Rennebu50,4-7-58
Røros220,7-11-33
Holtålen50,5-11-69
Midtre Gauldal581,8-5-8
Melhus1301,5-52-29
Skaun501,1-23-32
Malvik1101,5-56-34
Selbu140,6-20-59
Tydal*0,5**
Meråker262,4-21-45
Stjørdal1231,0-138-53
Frosta161,2-6-27
Levanger1481,4-69-32
Verdal1311,8-90-41
Snåase - Snåsa131,300
Lierne60,9**
Raarvihke - Røyrvik*0,9**
Namsskogan41,0-5-56
Grong131,1-14-52
Høylandet40,6**
Overhalla191,0-9-32
Flatanger61,0-5-45
Leka*1,1**
Inderøy461,4-22-32
Indre Fosen1172,41414
Heim361,2-3-8
Hitra401,4825
Ørland651,3-28-30
Åfjord200,9-2-9
Orkland1511,6-15-9
Nærøysund941,9-8-8
Rindal90,9-2-18