Vedum sa mandag til NTB at lakseskatten ikke gjelder foredling, som er de delene av næringen der det nå varsles permitteringer.

– Dessverre utviser finansministeren manglende forståelse for avgjørende sammenhenger i havbruket og kystnæringslivet når han antyder at forslaget om å tredoble skatten på norsk havbruk ikke får konsekvenser for bearbeiding i Norge, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Han sier næringen har vilje og evne til å betale mer skatt, men at lakseskatten rammer hardt.

– Det han har foreslått, er kort fortalt at man skal måtte betale 40 prosent skatt på en inntekt man ikke har. Det går ikke, og det hadde vi håpet at landets finansminister forsto, sier Ystmark.