VG og NRK har undersøkt masteroppgaven til Kjerkol, og har funnet passasjer som er identiske med andre akademiske tekster.

– Vi har ikke kopiert, vi har brukt samme metode og bruker da samme kildehenvisning, sa Kjerkol til Dagsrevyen lørdag.

Gikk gjennom sensuren

Blant tekstene VG og NRK har funnet likheter med, er en masteroppgave fra 2019, en masteroppgave fra 2015, en masteroppgave fra 2014 og en fagbok fra 2021.

– Jeg leverte min oppgave sammen med en annen student i september 2021. Vi har skrevet om noe helt annet enn masteroppgaven fra 2019. Vi har samlet inn våre egne data, og våre konklusjoner går tilbake til de dataene, sa helseministeren.

Kjerkol påpeker også at oppgaven hennes gikk gjennom sensuren ved Nord universitet. Hun sier at hun tenker det er fint at Nord universitet skal se på saken på nytt.

Kjerkol skrev masteren om hvordan helse- og velferdsteknologi påvirker lederfunksjonen i hjemmebaserte tjenester. Også overfor VG avviser helseministeren at det dreier seg om kopiering av tekst fra andre oppgaver.

NTB har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet lørdag. De viser til kommentarene Kjerkol har gitt til VG.

– VG viser til beskrivelser av metode og forskningslitteratur om metode i vår masteroppgave som er sammenfallende med beskrivelser i andre oppgaver. Det er ikke så overraskende all den tid oppgavene bygger på de samme teoriene og metodene, skriver Kjerkol.

Mener Kjerkols stilling bør vurderes

Venstre-nestleder Abid Raja mener at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) nå må vurdere om Kjerkol kan fortsette som forsknings- og høyere utdanningsminister.

– Det er ikke Kjerkol som skal avgjøre sin egen stilling, det er Støre, og vi i Venstre mener Støre bør vurdere om denne saken er forenlig med at hun fortsetter som helseminister, skriver Raja til NTB.

Han mener også det er vanskelig å vurdere om Kjerkols sak skiller seg vesentlig fra saken rundt Sandra Borchs (Sp) masteroppgave. Borch (Sp) gikk av som forsknings- og høyere utdanningsminister fredag, etter at E24 avdekket at deler av hennes masteroppgave var kopiert fra andre akademiske tekster.

Etterlyser Støres syn på saken

Høyre etterlyser at statsministeren forklarer sitt syn på saken.

– Det hadde vært nyttig om statsministeren kunne avklare hvordan han ser på saken. Var problemet til Sandra Borch bare at hun var statsråd for forskning og høyere utdanning? spør Sanner videre.

Frp-leder Sylvi Listhaug beskriver saken som trist.

– Det er trist at det dukker opp nok en sak om mulig juks under studiene der en statsråd er involvert. Det er bra at universitetet går inn i saken, sier Listhaug i en kommentar sendt til NTB.