I siste kvartal har antall ledige stillinger falt markant innen både industri, reiseliv, bygg og anlegg, transport og forretningstjenester, viser det siste økonomiske overblikket til NHO.

Det er ett av flere tegn på at sysselsettingen vil bremse etter en bratt økning etter pandemien.

– Sysselsettingsoppgangen i privat næringsliv ventes ikke å fortsette i samme takt fremover, heter det i rapporten.

Mange skal kutte

Mens hver sjuende bedrift, 15 prosent, sier de vil øke sysselsettingen, skal nesten dobbelt så mange redusere den. Nettotallet er det laveste siden finanskrisen, ifølge NHO.

Norge går usikre økonomiske tider i møte, og NHO mener usikkerheten særlig er knyttet til tre forhold:

* Hvor dyp og langvarig nedturen rundt oss vil bli.

* Hvordan energiprisene vil utvikle seg, noe som også avhenger av været.

* Hvordan usikkerhet og svak inntektsutvikling vil påvirke atferden til forbrukere og bedrifter.

NHO mener også det er god grunn til å tro at også konsumprisveksten vil nå toppen om ikke lenge.

– Det vil på sin side innebære at sentralbanken snart har nådd rentetoppen, heter det i rapporten.

Svakere i Trøndelag

Tall fra NHO Trøndelag viser også en dårligere fremtidstro. 41 prosent av de spurte hos 199 medlemsbedrifter tror på en forverring av markedssituasjonen de neste seks månedene. 48 prosent tror situasjonen er uendret om seks måneder, mens bare 11 prosent tror markedssituasjonen er bedre om seks måneder.

I samme undersøkelse så oppgir 28 prosent av de spurte medlemsbedriftene at den generelle markedssituasjonen for bedriften er god. 52 prosent mener den er tilfredsstillende, mens 20 prosent oppgir at situasjonen nå kan karakteriseres som dårlig.

– Har snudd

– Dette viser jo at det brenner ganske brukbart på dass for mange bedrifter i noen næringer. At aktiviteten nå fortsatt er brukbar er en fattig trøst når fire av ti bedrifter forventer en forverring i første halvår neste år. Trønderske bedrifter har inntil i høst vært klart mer positive til fremtiden enn bedriftene i resten av landet, sier Tord Lien, avtroppende direktør i NHO Trøndelag.

– Dette har snudd i løpet av høsten og nå er trønderske bedrifter omtrent like bekymret som bedriftene andre steder i landet. Jeg tenker dette viser at vi ble særlig hardt rammet av skatteøkningene for laks og vindkraft, som er stort i Trøndelag, men også at bedriftene nå er mer bekymret for høyere priser, også på strøm og energiintensive produkter, fortsetter Lien.