Miljødirektoratet har fastsatt forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun, som skal gjelde for jaktsesongene fra og med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028.

Forskriften angir hvilke arter man kan jakte på, og når de forskjellige artene kan jaktes på.

– Høsting tillates bare for arter som produserer et høstingsverdig overskudd. For flere av artene er jakt et viktig forvaltningsverktøy, og jakt og fangst er viktige friluftsaktiviteter for mange, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Med i vurderingen er utvikling og utbredelse av bestanden, og forhold knyttet til høsting, friluftsliv, næring, naturmangfold og dyrevelferd, opplyser direktoratet.

En av artene som er vurdert som nær truet på Rødlista 2021 grunnet bestandsnedgang, er villrein. Likevel er det ingen endring i reinjakten.

– Villrein er godt overvåket, og delbestandene reguleres gjennom kvoter i hvert enkelt villreinområde. Det er derfor ikke vedtatt noen endring av jakttiden for villrein basert på artens rødlistestatus, sier Hambro.