De holder pressekonferanse om havvind i Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet onsdag morgen.

I tillegg til statsministeren vil finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) delta.

Arbeiderpartiet på Stortinget har tidligere invitert alle partiene i energi- og miljøkomiteen til et bredt forlik om havvind. Samtidig har NHO etterlyst konkrete havvindmål fra Stortinget.

Regjeringen har i sin energimelding fastslått at den vil legge til rette for storstilt utbygging av havvind i Norge.

NHO og Norsk olje og gass tar begge til orde for et konkret mål om utbygging av 2-3 gigawatt havvind i året på 2030- og 2040-tallet.