– Utfordringen vår er at vi ikke er koblet til internett. På den ene siden får vi ikke innmeldinger fra bønder som vil levere dyr til slakt. På den andre siden får vi ikke inn ordrer fra kunder, sier Kjell S. Rakkenes i Nortura til Tønsbergs Blad.

Nortura ble 21. desember utsatt for et dataangrep og stengte sine IT-systemer i tillegg til å fjerne internettilgangen på flere av sine driftssteder. De jobber med å etablere midlertidige løsninger.

– Vi har ett fokus: Det er å få opp produksjonen igjen, og å levere kjøtt og egg til Norges befolkning. Men det vil være uregelmessigheter i vår varelevering fremover. Vi har prioritert de store volumene, det vil si dagligvarehandelen. På restaurantmarkedet vil det være større leveringsutfordringer, sier Rakkenes.

Nortura har tidligere sagt at de håper å gjenoppta slaktingen 3. januar.

(©NTB)