Norsk næringsliv har fått 10 milliarder til utvikling og innovasjon

foto