Nyhetsinteresse og mediebruk har økt under koronapandemien

Foto: Medietilsynet