Tidligere har butikker hatt stort behov for julehjelp. I år blir det annerledes