– Med dagens rentejustering tilpasser vi oss endringen i styringsrenten og markedssituasjonen, sier Marthine Bodd Five, leder for personmarked i Danske Bank Norge.

De nye rentesatsene vil gjelde fra 27. september.

Banken er den siste i en rekke banker som har hevet rentene etter at Norges Bank 21. september hevet styringsrenten til 4,25 prosent.