Tirsdagens snittpris per kWh er 2,4 øre høyere enn mandag og 39,6 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen tirsdag på 7,2 øre per kWh er mellom klokken 17 og 18. Den er 4,9 øre høyere enn mandag og 60,5 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 30,07 øre.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting tirsdag, siden prisen aldri overstiger 70 øre.

Minsteprisen blir på -4,6 øre per kWh mellom klokken 1 og 2 på natten.