– I 2022 vil vi bruke om lag 44 milliarder kroner på målrettede tiltak for å bidra til å dekke de høye strømkostnadene, sa Aasland i sin redegjørelse til Stortinget mandag.

Av dette går om lag 41 milliarder kroner til husholdningene, mens det er avsatt 3 milliarder kroner til strømstøtte til bedrifter.

På kort sikt vil regjeringen prioritere å fortsette arbeidet med å skjerme og avlaste folk, organisasjoner og næringsliv for galopperende strømpriser.

Men ifølge Aasland er det er bare tre tiltak som virkelig vil monne for å bringe Norge ut av strømkrisen: Mer kraft, mer nett og mer effektiv bruk av energi.

– Dette er tiltak som bereder grunnen for en grønn reindustrialisering av Norge og er førende for regjeringens energipolitikk, konstaterer han.