Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Lørdagens snittpris per kWh er 16,8 øre lavere enn fredag og 0,1 øre lavere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og støtten regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele oktober endte på 14,7 øre, ville det altså ikke blitt utbetalt strømstøtte.

Maksprisen lørdag på 31,3 øre per kWh er mellom klokken 0 og 1 på natten. Den er 5,8 øre lavere enn fredag og 14,7 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 59,7 øre.

Minsteprisen blir på 4,4 øre per kWh mellom klokken 14 og 15 og er den laveste i landet.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.