Dette er en av de dyreste boligene i Trondheim den siste tida