– I denne saken har vi oppdaget at inn- og utgående saksdokumenter, som skulle vært journalført, i stedet har blitt arkivert som organinterne dokumenter, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse til E24.

Sentrale eposter og dokumenter om Finnes' aksjehandler ble lagt i et internt papirarkiv. På den måten ble dokumenter og informasjon om hva SMK faktiske visste om saken, skjult for offentligheten i over ti år, skriver avisen.

Beklaget håndtering

Alle offentlige virksomheter har plikt til å føre en journal med saksdokumenter, slik at innbyggere kan se hvordan offentlige midler brukes og begjære innsyn. Dokumentene skal legges ut fortløpende.

Tidligere ekspedisjonssjef Heidi Hennenes sier til E24 at hun skulle journalført eposter og dokumenter knyttet til Finnes. Regjeringsråd Anne Nafstad Lyftingsmo beklager håndteringen av flere eposter til Finnes om et privat selskap, et styreverv og Solbergs habilitet.

Har journalført dokumenter nå

Hjukse opplyser at SMK nå har journalført og gitt innsyn i de dokumentene som de mener kan kaste lys over tidligere statsminister Erna Solbergs (H) habilitet knyttet til Sindre Finnes’ aksjehandler.

Tidligere i høst ble det kjent at Høyre-lederens ektemann Sindre Finnes gjorde 3290 aksjehandler mens kona var statsminister.

Solberg har selv innrømmet at hun var inhabil i en rekke saker i de åtte årene hun styrte landet.

Økokrim har slått fast at de ikke mener det er grunnlag for å etterforske saken.