Polaris Media og Schibsted er enige om en avtale hvor Polaris Media kjøper 51 prosent av aksjene i mediehusene Vestnytt, Askøyværingen, Strilen, Bygdanytt, Øyposten og Randaberg 24, melder Polaris Media i en pressemelding mandag morgen.

Schibsted vil fortsette som medeier i selskapene med 49 prosent av aksjene. De seks mediehusene har rundt 70 millioner kroner i årsomsetning, og 23 000 abonnenter. Mediehusene vil fra oktober 2023 inngå i Polaris Media Vest, som etter oppkjøpet vil bestå av 10 lokale mediehus på Vestlandet. Polaris Media vil etter dette bestå av 79 mediehus i Norge og Sverige, med ca 620 000 abonnenter, melder selskapet videre.

Satsingen på Vestlandet er en videreføring av Polaris Media sin etablering av Polaris Media Vest gjennom oppkjøpet av majoritet i Bladet Sunnhordland i 2020. Samtidig som Polaris Media kjøper seks lokale mediehus fra Schibsted, har konsernet også kommet til enighet om å kjøpe ut minoritetsaksjonærene fra tidligere Bladet Sunnhordland konsern. Dette medfører ingen endringer i operative roller som enkelte av de tidligere eierne har i selskapet.

Utvikle posisjoner

– Gjennom sameierskap med Schibsted, og etableringen av en betydelig større region, vil mediehusene kunne jobbe sammen for å utvikle sine posisjoner på Vestlandet. Polaris Media har god erfaring med at samarbeid innenfor regioner er positivt både for leserne og mediehusene i regionen. Med større skala vil mediehusene ha flere krefter som kan jobbe med å utvikle både journalistikken og de kommersielle produktene, og videreutvikle rollen mediehusene spiller i sine lokalsamfunn, sier Håvard Kvalheim, styreleder i Polaris Media Vest.

– Nå som de tidligere eierne i Bladet Sunnhordland har solgt seg ut, vil regionen bestå av mediehus som er eid av Polaris Media eller i sameierskap mellom Polaris Media og Schibsted. Sammen ønsker vi å utvikle mediehusene i regionen slik at de skal være best mulig rustet for å møte den digitale fremtiden. Samtidig vil jeg benytte anledningen til å takke de tidligere eierne for å ha lagt et godt grunnlag som vi skal forvalte og bygge videre på, sier Per Axel Koch, konsernsjef i Polaris Media.

Øyulf Hjertenes, direktør i Schibsted Kyst, sier Schibsted vil jobbe sammen med Polaris Media om å utvikle de lokale mediehusene på Vestlandet videre i årene som kommer.

Tro på journalistikken

– Schibsted har sterk tro på lokaljournalistikkens kraft og betydningen den har for lokalsamfunn og for demokratiet. Polaris Media er eksperter på lokale mediehus, og vi mener derfor det er riktig at de har kapteinsbindet på armen i denne satsingen, og at vi er med som en god medspiller, sier Hjertenes.

Han sier Polaris Media har en driftsmodell som er bedre tilpasset mindre mediehus enn Schibsted.

– Schibsteds lokale mediehus får bedre forutsetninger for å lykkes både finansielt og journalistisk når de nå blir en del av et fellesskap av mediehus på lignende størrelse. Det tror vi er viktig for at mediehusene skal utvikle seg videre i årene som kommer, sier Øyulf Hjertenes.

MN24 og mediehusene som står sammen om MN24, er eid av Polaris Media. Medarbeidere i disse mediehusene kan eie aksjer i Polaris Media.