Mandagens snittpris per kWh er 1,2 øre høyere enn søndag og 42,6 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen mandag på 73,7 øre per kWh er mellom klokken 12 og 13. Den er 9,03 øre lavere enn søndag og 45,6 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,13 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 73,7 øre, dekkes 0,6 øre.

Minsteprisen blir på 57,6 øre per kWh mellom klokken 23 og 00.