Søndagens snittpris per kWh er 9,8 øre høyere enn lørdag og 4,9 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen søndag på 43,9 øre per kWh er mellom klokken 22 og 23. Den er 13,9 øre høyere enn lørdag og 4,5 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 75,9 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting søndag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 26,2 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten.