I august kjøpte nordmenn verdipapirfond for totalt 3,3 milliarder kroner netto. Av dette ble 2,8 milliarder kroner satt i aksjefond, opplyser Verdipapirfondenes forening (VFF) i sin månedlige markedsstatistikk.

Hittil i år har norske personkunder tegnet fondsandeler for totalt 34,4 milliarder kroner netto, som betyr at forvaltningskapitalen til denne kundegruppen har økt med 28 prosent i løpet av perioden.

Institusjonelle kunder som kommuner, forsikringsselskap, pensjonskasser og aksjeselskap, har investert 1 milliard kroner netto i aksje- og kombinasjonsfond, men det er rentefond som er mest populært, med investeringer på 1,7 milliarder kroner.