Pengene fra Forskningsrådet skal blant annet utvikle digital treningsstøtte som medisin for personer med multippel sklerose og Parkinson, finne erstatninger for sement basert på aske fra Haraldrudanlegget og metoder for å redusere CO2-utslipp i produksjonen av aluminium.

– Norge skal gjennom et grønt skifte og store omstillinger. For å lykkes trenger vi forskning og innovasjon i næringslivet. Tildelingene vitner om at det er mange gode søkere. Jeg er imponert over at det er så mange norske bedrifter som tenker nye tanker og utvikler smarte løsninger, sier næringsminister Jan Christian Vestre til Forskningsrådets nettsider.

Et innovasjonsprosjekt er et bedriftsledet samarbeidsprosjekt og har omfattende innhold av forskning- og utvikling. 29 prosjekter i industri og tjenestenæringer, nano- og teknologikonvergens får finansiering fra Forskningsrådet i denne runden.

De fire i Trøndelag som får penger er:

  • Sintef AS - Autonomous Marine Biodiversity Mapping and Bioprospecting Platform (AMBIOS) (Kompetanse- og samarbeidsprosjekt): 20 millioner kroner

  • Vital Things AS - Sensor-based notification and alert system installed in each patient room enabling safe monitoring of psychiatric patients during night: 16 millioner kroner

  • Myworkout AS - Myworkout GO som Medical Device. Digital treningsstøtte som medisin for personer med Multippel sklerose og Parkinson sykdom: 16 millioner kroner

  • Nordiq Products AS - Robust and ultra-portable vital signs multi-monitor Life Saver [LiSa]: 11,1 millioner kroner

Mener forskning lønner seg 

Forskning lønner seg for den enkelte bedrift og for samfunnet som helhet. En ny SSB-rapport konkluderer med at bedrifter som har fått støtte fra Forskningsrådet, har høyere vekst og omsetting og antall ansatte, melder Forskningsrådet.

– Vi skal løse utfordringene som er knyttet til klima- og naturkrisen, skape nye arbeidsplasser i industri og i tjenestenæringer hele landet, sikre velferdssamfunnet og vi skal øke næringslivets forsknings- og utviklingsandel av BNP til to prosent. Derfor er jeg veldig glad for at så mange spennende prosjekter i næringslivet nå kan settes i gang, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit, i forbindelse med offentliggjøringen av pengene nylig.