Har brukt 150 millioner på bassenger som skal rives