Tingretten har avgjort strid om centimeter i Trondheim

Centimeter: Striden om høydeforskjellen mellom gang- og sykkelveien til høyre og inngangspartiet bak Mikal Bjørnstad i Kobe, er nå avgjort av en domstol. Foto: Espen Bakken