Sist oppdatert:

– Prosjektet kan bli et viktig steg for å nå våre ambisiøse klimamål og til omstilling i en mer karbonnøytral retning. Samtidig er vi som ressurseier opptatt av god ressursforvaltning og verdiskaping i regionen, sier Bjørn Thore Ribesen, VP feltutvikling og prosjekter i Vår Energi, i en pressemelding.

Samarbeidsavtalen kan medføre at gassressurser fra Vår Energi og Equinor bringes, via rørledning, til Hammerfest. Der jobber Horisont Energi med å etablere The Barents Blue Project, som kan bli Europas første store produksjonsanlegg for blå ammoniakk.

Under produksjonen av ammoniakken vil 99 prosent av CO2 i prosessgassen fanges og permanent lagres i Polaris-reservoaret, under havbunnen i Finnmark.

Equinor og Vår Energi er de største olje- og gassprodusentene i Barentshavsregionen, og er tiltenkt å være blant naturgassleverandørene til anlegget.

Vår Energi er operatør for Goliat- og Alke-lisensene i Barentshavet. Det utvinnes foreløpig ikke gass fra førstnevnte felt, men de totale ressursene på de to feltene utgjør om lag 25 milliarder kubikkmeter gass.

Publisert: Sist oppdatert: