- Jeg må være i aktivitet og det må skje noe, helst hele tiden

Berit Rian, leder for Luftfartsforum ved Trondheim lufthavn Værnes. Foto: Morten Antonsen