Det er rekordmange som får fordypning i spesialpedagogikk og praktiske og estetiske fag. Nesten 1.000 lærere får videreutdanning i spesialpedagogikk. 450 får det samme i praktiske og estetiske fag.

Så godt som alle lærere i praktiske og estetiske fag som fikk ja fra skoleeier, får også godkjent søknaden av Utdanningsdirektoratet.

Regjeringen varslet før valget en satsing på nettopp yrkesfag.

– Jeg er glad for at vi styrker de praktiske og estetiske fagene. Det er også viktig at vi får flere lærere med spesialpedagogisk kompetanse. Det vil gjøre skolene enda bedre i stand til å fange opp og støtte elever som trenger ekstra oppfølging tidligere, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Over 10.000 lærere søkte videreutdanning. Nær 7.800 fikk søknaden godkjent av skoleeier, mens drøyt 5.600 fikk ja fra direktoratet. 1.050 barnehagelærere får også tilbud om videreutdanning.