Planen hviler på fire bein: Redusere utslipp og kostnader i olje- og gassproduksjonen, satse enda tyngre på havvind, skape et marked for hydrogen, og tilby transport og lagring av CO2, skriver VG.

– Vår ambisjon er å nå netto null i utslipp i 2050, og å bli et ledende selskap i det grønne skiftet. Det klarer vi ikke alene, sier Equinor-sjef Anders Opedal til avisen.

Strategien vil kreve investeringer på 350 milliarder kroner over ti år. Equinor selv vil legge 100 milliarder kroner i potten, anslår Opedal.

– Vi ønsker å være et relevant selskap også i fremtiden, når verden går mot netto null utslipp, sier han.