Kjempeutbygging blir grønn

Nidarvoll: Illustrasjonen viser hvordan det vil bli på Nidarvoll når alle de fire byggeprosjektene står ferdig: To skoler, et rehabiliteringssenter og et idrettsanlegg. Foto: Henning Larsen Arkitekter/Per Knudsen arkitektkontor/ Trondheim kommune