Sommerens pilotstreik i SAS handlet blant annet om selskapsstrukturer og bruken av datterselskaper. Pilotene mente SAS brukte kompliserte strukturer for å flytte bort ansvaret for de ansatte, noe selskapet avviste.

Persen varsler at regjeringen vil innføre en ny måte å se på arbeidsgivers ansvar på, skriver Aftenposten. I et konsern skal ansvaret for de ansatte ligge i det selskapet som reelt sett bestemmer over de ansatte – noe som ofte vil være morselskapet – i stedet for i et eventuelt datterselskap der de formelt er ansatt.

Til høsten kommer regjeringen med en luftfartsstrategi, og den jobber med endringer i arbeidsmiljøloven, noe som også vil påvirke bransjen.

En planlagt lovendring vil innebære at dersom man flyr innenlands i Norge, må man følge norsk arbeidsmiljølov. I dag kan utenlandske selskaper omgå dette; et irsk selskap kan fly fra Dublin til Oslo og deretter fly flere strekninger innenlands, uten å måtte rette seg etter den norske loven.

– Vi ønsker å styrke arbeidstakers rettigheter i et arbeidsliv i endring, sier Persen om regjeringens planer.