Nedbemanningene i selskapet Tjuefire kommer etter et driftsresultat på minus tre millioner kroner i 2023.

– Markedet for stillingsannonser var svakt gjennom hele fjoråret, men vi valgte å beholde staben for å gi gass i Medier24 og Kom24. Dessverre har også starten på dette året vært såpass svak, at vi ikke ser annen mulighet enn å redusere bemanningen for å sikre et sterkt økonomisk fundament, sier styreleder Erik Waatland i Tjuefire i en pressemelding.

Selskapet skal omorganiseres, og i tillegg kuttes fire årsverk.

Waatland overtar stillingen som ansvarlig redaktør etter Cornelia Kristiansen, som slutter i selskapet.

– Vi skulle svært gjerne hatt med Cornelia videre, men hun har dessverre takket nei til å kun lede Medier24, sier Waatland.

Kristiansen sier at hun slutter etter dialog med Waatland.

– Jeg forstår hvorfor endringene skjer, men samtidig vil det innebære en annen jobb og rolle enn den jeg har hatt de siste årene. Så da er det riktig av meg å gå videre, sier hun.

Waatland var også ansvarlig redaktør før Kristiansen tiltrådte.