– Forsøk med firedagers uke viser at ansatte både får bedre fysisk og psykisk helse og jobber mer effektivt, sier leder Tobias Stokkeland i Grønn Ungdom.

MDGs ungdomsparti er dermed det første partiet eller ungdomspartiet i Norge som vedtar at de ønsker en firedagers arbeidsuke.

– Den neste store velferdsreformen er mer fritid. Produktiviteten i Norge har mer enn tidoblet seg de siste 50 årene, men vi har like lite fri som vi hadde den gang, sier Stokkeland.

Grønn Ungdom tar derfor til orde for å på sikt innføre firedagers arbeidsuke, der detaljene utredes i samarbeid med fagbevegelsen og næringslivet. De vil også at vekst i norsk økonomi i større grad enn i dag tas ut i mer fritid, ikke bare høyere lønn.