Dermed fortsetter utviklingen med avtagende vekst. Husholdningene har over tid redusert etterspørselen etter kreditt i takt med økte renter, skriver SSB.

I februar var husholdningenes innenlandske gjeld var i februar på 4.322 milliarder kroner, ifølge de sesongjusterte tallene. Gjeldsveksten i februar i år var 0,8 prosentpoeng under tolvmånedersveksten i februar 2023 og 1,8 prosentpoeng under tolvmånedersveksten i februar 2022.

– Hvis man ser nærmere på de enkelte sesongjusterte månedsvekstene, så mener vi at vi nå kan se en utflating i kredittveksten til husholdningene. Vi venter derfor at tolvmånedersveksten mest sannsynlig vil flate ut om lag på dagens nivå de nærmeste månedene, sier førstekonsulent John Galleberg.