Tirsdagens snittpris per kWh er 23,7 øre lavere enn mandag og 18,2 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen tirsdag på 92,007 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 7 og 8 på morgenen. Den er 1,079 kroner lavere enn mandag og 21,4 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,36 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 92,007 øre, dekkes 17,1 øre.

Minsteprisen blir på 64,09 øre per kWh mellom klokken 23 og 00.