– Eier du et viktig kjøretøy, bygning eller mindre fartøy? Da kan du bli bedt om å bidra til den nasjonale beredskapen. Forsvaret sender 19. januar ut digital melding til bileiere i Norge om forberedt rekvisisjon av kjøretøy. Fra 2024 inngår også andre ressurser enn kjøretøy i ordningen, skriver Forsvaret i en pressemelding.

Dette er tredje gang Forsvaret sender ut forberedte rekvisisjoner etter at de startet moderniseringen av rekvisisjonssystemet. I 2022 og 2023 ble det sendt ut litt over 4000 forberedte rekvisisjoner på kjøretøy.

Nå øker antallet. Samtidig kommer bygninger og mindre fartøyer med i ordningen.

Dersom du eier en ressurs som Forsvaret har forberedt rekvirert, får ikke dette noen særlig praktisk betydning i fredstid.

– Vi ønsker at du skal kjenne til at kjøretøyet eller ressursen din – i en krigssituasjon – vil bli disponert av Forsvaret ved behov. Den forberedte rekvireringen gjelder for ett år av gangen, men kan forlenges, skriver Forsvaret.

Praksisen er hjemlet i lov om militære rekvisisjoner av 29. juni 1951. Forsvaret kan først iverksette rekvisisjonene hvis riket er i krig, eller hvis det besluttes av Kongen i statsråd.