De vil likevel følge situasjonen nøye fremover og forutsetter at Tesla rapporterer inn eventuelle nye hendelser, skriver Vegvesenet i en epost til Motor.

Der begrunner de konklusjonen slik:

* Antallet brudd i bakre nedre bærearm er relativt lavt sett opp mot det totale antall slike biler i det norske markedet.

* De rapporterte tilfellene der det har vært brudd i bakre nedre bærearm har skjedd i lav hastighet, ofte under rygging.

* Statens vegvesen har ikke mottatt meldinger om at brudd i bakre nedre bærearm har medført at føreren har mistet kontrollen over bilen.

* Tesla har gjennomført og dokumentert i tester at bilene fortsatt er styrbare og kan gjennomføre en kontrollert nedbremsing, hvis et brudd i bakre nedre bærearm skulle oppstå.

* Kjøreegenskapene er lite påvirket av føreforholdene når brudd oppstår. Både ABS (blokkeringsfrie bremser) og ESP (stabiliseringssystem) virker, og gjør at føreren kan gjøre en kontrollert nedbremsing.

Beskjeden kommer etter at det tidligere i måneden ble kjent at Vegvesenet vurderte tilbakekalling av modellene Tesla S og X for bytte av bærearmer, etter tilfeller hvor disse har knekt. Allerede i november 2022 sendte Vegvesenet et brev til Tesla om saken. Det siste møtet mellom produsenten og Vegvesenet fant sted i desember.

Det er registrert totalt 21.500 Model S og 14.300 Model X i Norge.

Tesla Norge ønsker ikke å kommentere avgjørelsen, skriver Motor.