Nye Norstat-tall viser at 45 prosent av befolkningen i Trondheim og omegn nå mener bompenger er i ferd med å bli et økonomisk problem. Det er noe lavere enn de fire andre storbyregionene, men likevel en økning fra 28 prosent i 2021.

Se flere tall lenger ned i saken!

Etter at Tromsø innførte bompenger fra nyttår, er det bomringer i alle de fem største byene i Norge. I Trafikantbarometeret 2023, en ny undersøkelse som Norstat har gjort for NAF, svarer halvparten av innbyggerne i disse byområdene at bompengekostnadene er blitt for høye for deres økonomi.

- Politikerne har latt bompengene løpe løpsk, og det er på overtid å ta tilbake kontrollen. Stadig flere kjenner presset fra økte bompenger. De kommer på toppen av økte renter og langt dyrere mat, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF i en pressemelding.

– Rødt flagg før lokalvalget

Andelen som svarer at bompengene er for høye for deres privatøkonomi, har økt 11 prosentpoeng på to år; fra 38 prosent i 2021 til 49 prosent i 2023.

- Disse tallene er et rødt flagg til norske politikere, sier Handagard.

- Foran høstens valg forventer vi klare svar fra politikerne om de har tenkt å ta tak i problemet, sier hun.

I 2023 ligger det an til at det kreves inn rekordhøye 16 milliarder kroner i bompenger. Det er tre milliarder mer enn det som ble tatt inn i fjor. I dag er det bompenger i 11 byer, på toppen av rundt 50 eksisterende bomstasjoner langs riks- og fylkesveiene.

- Utfordringen for mange er at de økte bompengene kommer uten at det finnes gode nok alternativer til bilen. Dermed opplever folk at bompengene er en ekstraskatt på en nødvendig reise, sier Handagard.

Bergen og Stavanger er verst

Det er spesielt i Stavanger og Bergen at bompengene skaper størst problemer for folks økonomi. I Stavanger svarer 54 prosent bekreftende på at bompengene er for høye for deres økonomi. I Bergen er andelen 52 prosent. I Tromsø som fikk bompenger fra nyttår, svarer 50 prosent det samme. Lavest er andelen i Oslo, med 46 prosent.

Handagard mener at selv om lokalpolitikerne er med på bompengegaloppen, er det regjeringen som har ansvaret for helheten. Tiden er nå moden for å finne alternativer til bompenger.

- Regjeringen har sagt de skal utrede alternativer til bompenger. Det løftet har de fortsatt ikke fulgt opp. Samferdsel burde vært finansiert over statsbudsjettet slik man gjør med skoler, sykehus og jernbane, ikke gjennom avgifter, sier Handagard.

Bakgrunn:

NAF Trafikantbarometer 2023: Hvor enig eller uenig er du i påstanden «Bompengekostnadene er for høye for min økonomi», i fem storbyområder, 2023 og 2021. Tabellen viser de som svarer «enig» eller «svært enig» på påstanden.

2023-tallene er hentet inn av Norstat. 2021-tallene ble hentet inn av Kantar. Antall respondenter i 2023 er 2692. Antall respondenter i 2021 er 2102, inkludert Tromsø. Tromsø er holdt utenom i beregningen av det samlede tallet for 2021, siden de ikke hadde bompenger i 2021. Uten Tromsø er antall respondenter 1790 i 2021.