De fleste mener rentekomiteen til Norges Bank ikke foretar seg noe under rentemøtet denne uka – annet enn å konstatere at utviklingen siden Pengepolitisk rapport omtrent samsvarer med forventningene. Dermed blir det ingen renteheving før i mars, slik rentebanen fra desember signaliserer.

Det innebærer at vi også etter rentemøtet vil ha en styringsrente på 2,75 prosent, men at vi i løpet av første kvartal når det som foreløpig er antydet å være rentetoppen på 3 prosent. Det tilsier en gjengs boliglånsrente på oppunder 4,5 prosent.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache offentliggjør rentebeslutningen torsdag klokka 10. Hun har uttalt til NTB at slik situasjonen var i desember, skal styringsrenta opp til 3 prosent. Og der blir den mest sannsynlig liggende ut året, hvis sentralbankens forventninger til utviklingen blir innfridd.

– Norges Bank sa veldig tydelig at den vil sette opp renta i mars. Banken kommer til å bruke tiden fram til da for å bli sikre. Så langt er det ikke noe i utviklingen som får dem til å ender planen, sa Kjetil Olsen i podkasten til Nordea Markets sist uke.

Fortsatt høyt trykk

Heller ikke sjeføkonom Øystein Dørum i NHO mener det har kommet ny informasjon siden desember som tilsier at Norges Bank skal gå raskere eller tregere fram. Snarere tvert imot, har utviklingen vært innenfor det banken burde kunne vente.

– På den ene siden har veksten i norsk økonomi vedvart, det var vekst i Fastlands-BNP i november. Ledighetstallene som kom to dager før jul, var fortsatt svært lave. Trykket i norsk økonomi er i ferd med å lette, men det er fortsatt høyt, sier Dørum til NTB

– Det er et argument for fortsatt stø kurs i rentesettingen. Prisveksten har kommet litt ned, noe som er et argument for det motsatte, men den lavere prisveksten skyldes lavere strømpriser og i mindre grad den underliggende prisveksten, sier han.

Hans konklusjon er «ingen renteøkning nå, men en kvarting i mars». En kvarting betyr en kvart prosent – 0,25 prosent.

Lite ny informasjon

Det har bare gått 24 dager siden desembermøtet, og det har vært begrenset med ny informasjon siden da, framholder seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i en forhåndsanalyse i forrige uke.

Han skriver at inflasjonsdataene for desember var i nærheten av Norges Banks prognoser. Veksten i Fastlands-BNP i oktober og november var høyere enn Norges Banks ventet, men ikke nok til å endre planene om økning i mars.

– Vi venter at Norges Bank holder styringsrenta uendret og gjentar vurderingene fra Pengepolitisk rapport i desember, konkluderer han.

Hans kollega i DNB, sjeføkonom Kjersti Haugland, åpnet i Dagens Næringsliv før helga for at sentralbanken kan komme med nye signaler om rentebanen – og tok til orde for at tallene siden forrige rentemøte tyder på at rentetoppen kan bli høyere enn 3 prosent.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken istemmer. Riktignok mener han sannsynligheten for en ytterligere økning i år har steget noe, men hva gjelder første kvartal holder sentralbanken seg til desemberplanen.

– Vi venter at Norges Bank kommer til å understreke at styringsrenta mest sannsynlig blir satt opp til 3 prosent på neste møte i mars, skriver han.

Utenlandske økonomer venter rentehopp

Mens alle de norske ekspertene ser for seg en rentepause i januar, venter økonomene i britiske Capital Economics at sentralbanksjef Ida Wolden Bache jekker opp renten enda et hakk på torsdag, skriver E24.

Seniorøkonom Jack Allen-Reynolds trekker fram at norsk økonomi har «holdt seg ganske bra», samtidig som inflasjonen fortsatt er «svært sterk» og boligmarkedet «ser ut til å kjøle seg ned, men ikke krasje».

– Vi mistenker at de vil presse på med rentehevingen de har signalisert, og at de setter opp styringsrenten til tre prosent, skriver han i en epost til nettstedet.

Capital Economics er ikke alene om å spå norsk rentehopp torsdag. Også de globale storbankene Goldman Sachs, Citigroup og UniCredit mener det er sannsynlig. Økonom Chiara Silvestre i UniCredit forklarer det med sterkere utvikling i den norske økonomien og høyere underliggende inflasjon enn Norges Bank har sett for seg.

– Samlet peker de ovennevnte dataene mot en høyere justering av Norges Bank, og vi ser noe risiko for en ny heving på et kvart prosentpoeng i mars, sier hun til E24.