Nedgangen for databrikkeselskapet Nordic Semiconductor ASA i Trondheim er med det 20 prosent ned fra det forrige kvartalet og 43 prosent under fjerde kvartal i 2022, opplyser selskapet videre. Dette endte opp med minus syv millioner dollar i EBITDA (inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger) for kvartalet. For hele 2023 falt inntektene til Nordic til 543 millioner dollar og en positiv EBITDA på 49 millioner dollar.

I børsmeldingen spår Nordic en nedgang i inntekter i årets første kvartal, på kanskje så mye som 70–80 millioner dollar. Selskapet beskriver det som om markedet er i en syklisk nedgang og «makro-motvind».

Fra 1.januar startet også Vegard Wollan i jobben som CEO for Nordic Semiconductor.