– 40.000 millioner er et stort tall, og konsekvensene merkes hardest i de små distriktssamfunnene langs kysten vår hvor ringvirkningene av investeringene er store. Mange steder er de avgjørende, sier næringspolitisk leder Peder Egseth i Sjømat Norge til Dagbladet/Børsen.

Nøyaktig hvordan skatten blir innrettet vet foreløpig ikke næringen. Høringsfristen for regjeringens forslag gikk ut på nyåret og Arbeiderpartiet og Senterpartiet sender over sitt endelige forslag til skatten i mars.

I mellomtiden lever næringen i stor usikkerhet for hvordan skatten blir innrettet. Mens næringen venter, legges investeringer på is, utsettes eller kanselleres.

En av de siste investeringene som er stanset er SalMars to milliarders-utvidelse på Frøya.