Mandagens snittpris per kWh er 49,2 øre høyere enn søndag og 76,7 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen mandag på 1,73 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 17 og 18. Den er 51,7 øre høyere enn søndag og 1,13 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 2,38 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,73 kroner, dekkes 93,3 øre.

Minsteprisen blir på 70,8 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten og er den laveste i landet.