Tines salgsinntekter økte med 6,6 prosent fra 2022 til 2023 og endte på 26,5 milliarder kroner, går det fram av Tines årsrapport , som ble lagt fram onsdag.

Årsresultatet etter skatt endte på drøyt 1,2 milliarder kroner.

Deler av overskuddet blir nå sendt tilbake til bøndene. De får 77,3 øre per liter melk de har levert.

– Må styrke økonomien

Tines retningslinjer åpner for at mellom 50 og 85 prosent av konsernets overskudd kan deles ut til de 8000 melkebøndene som eier selskapet. I år foreslår styret maksimal utbetaling, 85 prosent av overskuddet, til eierne, ifølge Nationen.

– Dette bidrar til at vi melkebønder kan fortsette å produsere sunn, naturlig og trygg mat til Norges befolkning. Med krig og krise i verden forstår flere hvor viktig det er med norsk matproduksjon i hele landet. Da er det avgjørende å styrke melkebonden sin økonomi fremover, sier styreleder Marit Haugen i en pressemelding fra Tine.

Det norske forbruket av melk fortsetter å falle, men det faller mindre enn ventet, skriver Tine.

– Vondt å importere

Tine tok imot snaut 1,29 millioner liter kumelk i fjor, noe som er en nedgang fra 1,35 millioner liter året før. Tine har fått kritikk fordi det er blitt produsert mindre melk enn det markedet trenger. Samvirket har ansvaret for markedsreguleringen og skal dermed sikre at det er en balanse mellom behovet i markedet og mengden som produseres. I vinter har Tine måtte importere melk for å dekke behovet.

– For alle oss som setter vår stolthet i å produsere norsk mat på norske ressurser, er det få ting som smerter oss mer enn når det må tys til import for å dekke et melkeunderskudd. Det hjelper ikke at det dreier seg om 1 prosent. Det er en vond prosent, skriver Haugen.

Ifølge styrelederen skyldes melkemangelen større etterspørsel enn Tine hadde regnet med, for lite og for dårlig fôr og at bøndene ikke har økonomi til å produsere mer.

– Uansett må vi være i stand til å håndtere større svingninger i markedet fremover på en mer forutsigbar måte, skriver hun og trekker fram økt pris på melk som en løsning.