Silje går inn på eiersiden i Salvesen & Thams

foto